[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

Xấu như con quỷ mà sưu tầm bồ.vãi hàng con này,loại nhứ mày muốn làm bồ tao phải sếp hàng mà đứng thứ 10001 con ạ.boynhagiaudixetauhqĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:10 Ngày 20 tháng 7 năm 2011