[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chuột khổng lồ ăn thịt 2 em bé ở Nam Phi.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chuột khổng lồ ăn thịt 2 em bé ở Nam Phi":

@@ nhìn con chuột thấy mà gớmĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:54 Ngày 20 tháng 7 năm 2011