[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá":

mấy con điên này cho tao báo công an =))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 08:43 Ngày 12 tháng 7 năm 2011