[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ":

M0t lú~ ßenh h0an..Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:51 Ngày 10 tháng 7 năm 2011