[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Sunny, tưởng hiền ai ngờ khoe hàng ghê quá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Sunny, tưởng hiền ai ngờ khoe hàng ghê quá":

Ma' thag ccac.admjn lua æ ha?nh0?2tam dau tjen dthu0ng ma ßeu xau...Ma' thag ccac.admjn lua æ ha?nh0?2tam dau tjen dthu0ng ma ßeu xau...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:44 Ngày 21 tháng 7 năm 2011