[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá":

may dua choi ngu lay tjeng .noi lam eo gj :(Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 12:46 Ngày 10 tháng 7 năm 2011