[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

Địt 1 cái đi tù 5 năm em cũng chịu. chỉ nhận xét 1 câu. " Ngon "Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:57 Ngày 24 tháng 7 năm 2011