[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em sinh viên có tư chất làm.... hàng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em sinh viên có tư chất làm.... hàng":

dm trong nay thek loz nao cug~ che la sao dm nha` no' đăng đại mia m dj nứng hay s ma cheĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:44 Ngày 11 tháng 7 năm 2011