[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Một mình hiếp dâm 2 người còn bắt nạn nhân tự 'thị....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Một mình hiếp dâm 2 người còn bắt nạn nhân tự 'thị...":

Cái thằng súc zật này pải đem xử bắn mới là hợp tình , hợp lý.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:56 Ngày 14 tháng 7 năm 2011