[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

mit5cai1 kon này rạnh tay chi rùi h nhà trường bắt rùi khócĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:59 Ngày 23 tháng 7 năm 2011