[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá":

CON GÁI SINH RA LÀ ĐỂ PHỤC VỤ ĐÀN ÔNG À !!!! SAO LẮM ĐỨA NON MÀ MÁU THẾ NHỈ !!! MINH GẶP MẤY CON NÀY THỲ ĐÚ ĐỞN CHỨ HOK DÁM YÊU :))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:40 Ngày 07 tháng 7 năm 2011