[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Giải thích chi tiết về hồn ma.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Giải thích chi tiết về hồn ma":

bài này hay nè

viết tiếp đi anh !Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:51 Ngày 27 tháng 7 năm 2011