[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Mẹ xỉu lên xỉu xuống vì con chụp ảnh hơi sexy?.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Mẹ xỉu lên xỉu xuống vì con chụp ảnh hơi sexy?":

diz me may kai thang`
viec cua` ai ma dem ra ban` tan' ha?
theo y' kien cua? tao ak la` xoa' di it nhat la` vi gd no'.kon kai loai no' ak nung' sang? tthi 1 2 3 dem chiec yamaha de` 3 tung vao kai loz no' ak
nho? ma nung' lam cac anh may cung kho' chiu nug' chit meĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:22 Ngày 27 tháng 7 năm 2011