[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục":

tốt khoe xấu che, cố lên mấy emĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:02 Ngày 09 tháng 7 năm 2011