[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

Cũg thấy tội cho bạn ấy nhưng mà thấy lời lẽ của bạn ấy kì quá.Lúc thì đòi uống thuốc ngủ,lúc lại đòi nhảy lầu.Cứ đem việc die ra để năn nỉ amin del entry.Em cảm thấy hơi khó thông cảm :<Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:11 Ngày 20 tháng 7 năm 2011