[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Đức Trần đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

trên lauxanh mà k che mặt đi thằng miêu nó thông ass chết ;))Được đăng bởi Đức Trần vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:59 Ngày 27 tháng 7 năm 2011