[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

Huhu.huk thèm đọc nua.huhu.e huk them doc part 3 nua.huhu.a GN la đo ngoc.nên lau qua chua sang tac part 3.huhu.huk doc nua...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:51 Ngày 08 tháng 7 năm 2011