[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

GN có khùng ko vậy ????Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:26 Ngày 26 tháng 7 năm 2011