[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t....

Hay vãi lều đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t...":

Đm con gái bh toàn thể loại khoe bướm loạn cả lên, mà hàng họ cũng ngon chứ nó đến nỗi nào đâu.
ChánĐược đăng bởi Hay vãi lều vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:46 Ngày 27 tháng 7 năm 2011