[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Việt Nam body Painting 2011.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Việt Nam body Painting 2011":

Ôi, bày nhiều trò quá! Chắc mai mốt nó điêu khác trên vú và chim luôn cũng nên!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:11 Ngày 21 tháng 7 năm 2011