[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

pink đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

CHỬI ÔNG GN ĐÚNG QÁ NHỤC QÁ NÊN CỨ XÓA CM OF NGTA HAZ!!!!Được đăng bởi pink vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:18 Ngày 25 tháng 7 năm 2011