[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Đức Trần đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

Nhin` hieu ung blur backscreen thi cung biet la hang DSLR roi :-j.GN ki nay fail nang qua nheĐược đăng bởi Đức Trần vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:37 Ngày 26 tháng 7 năm 2011