[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

Tiên tiến kũng làm cave tốt.18t ùy,không đi tù đâu kák pák ạ.loại này mà là người yêu em,nhẹ thì ăn vài tát,nặng thì ăn gạch,nặng nữa thì...thui không dám kể nữa(câu này ăn kắp kủa Gn trong Nước mắt yêu tinhI :D)
Kí tên:VuaGameVTC
roẹt roẹtù đâu kák pák ạ.loại này mà là người yêu em,nhẹ thì ăn vài tát,nặng thì ăn gạch,nặng nữa thì...thui không dám kể nữa(câu này ăn kắp kủa Gn trong Nước mắt yêu tinhI :D)
Kí tên:VuaGameVTC
roẹt roẹtĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:35 Ngày 23 tháng 7 năm 2011