[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

a GN bị con yêu tinh làm thịt rồi hay sao mà k post phần 3 vậy a???Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 01:19 Ngày 11 tháng 7 năm 2011