[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Vua quỷ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Vua quỷ":

GN viet nuoc mat yeu tinh di chu', lau waĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:09 Ngày 13 tháng 7 năm 2011