[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

Nhìn cũng dc !!! Nhà điều kiện thích trai điều kiện, sở thích sưu tầm bồ suy ra THÈM BUỒI MÃN TÍNH :)) kakakakakakĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:42 Ngày 19 tháng 7 năm 2011