[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh viên phải đi nhà nghỉ với thầy mới được tố....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh viên phải đi nhà nghỉ với thầy mới được tố...":

ĐM cái thằng Ninh hám gái. Lại thêm cái tội ngu. Đéo hiểu loại như mày thì dạy dỗ ai mà lại chọn cái nghề này.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:13 Ngày 14 tháng 7 năm 2011