[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng":

oh may' dua' nay` vl ghe dyt.suong' day' herherĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:55 Ngày 11 tháng 7 năm 2011