[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t...":

Gom wa "chung ta k0 the chong lai nhung dua xau vi chung wa nhieu" =))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:47 Ngày 28 tháng 7 năm 2011