[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

dis me cái mũi to hơn mũi con bò nữa, xấu vcl, GN ráng kiếm dùm mấy em nào đẹp đẹp hơn tí coi, kon này xấu vclĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:06 Ngày 24 tháng 7 năm 2011