[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Hà Nội khoe hàng với bộ ngực bomberman.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Hà Nội khoe hàng với bộ ngực bomberman":

ghOm' chE^t' me. ra mak` them` caj de0' ji` dung' la may thag ngu h0c. nay`Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 03:19 Ngày 28 tháng 7 năm 2011