[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em gái lớp 8 Tây Ninh khoe ngực làm fansign.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em gái lớp 8 Tây Ninh khoe ngực làm fansign":

2 con , con nào cũng xấu .Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:31 Ngày 08 tháng 7 năm 2011