[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video: Một em 9x ăn vạ, làm nhục cảnh sát gt giữa ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video: Một em 9x ăn vạ, làm nhục cảnh sát gt giữa ...":

bo kon khung.phai e thi.. cho no cai dui cui vao mom no ayĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:32 Ngày 14 tháng 7 năm 2011