[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Vua quỷ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Vua quỷ":

Góc nhìn ơj vjết tjếp đi chứ :( đag hay màĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:59 Ngày 09 tháng 7 năm 2011