[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Vy Mỹ Tho, 9x khỏa thân khoe hàng thật bệnh hoạn.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Vy Mỹ Tho, 9x khỏa thân khoe hàng thật bệnh hoạn":

hi` a na`y hay nhj~ caj j cua tui thi tui bjt chu mac mo' j a bjt nhj~ toa`n la` cho' sua~ ngoa`i duong ko a`k..............Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:20 Ngày 17 tháng 7 năm 2011