[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Vua quỷ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Vua quỷ":

hay chuz bon nao bao?ko hayĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:12 Ngày 09 tháng 7 năm 2011