[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục":

dem hinh ng khac len phe binh...that hoc co khac...haha toan lu dog nha queĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:20 Ngày 13 tháng 7 năm 2011