[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Lala 16 tuổi Sài Gòn, siêu bệnh hoạn.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Lala 16 tuổi Sài Gòn, siêu bệnh hoạn":

rat' nhieu dan` ong e' vk li' do la` dau
la` do hon 1 nua? so' fu. nu~ lam` di~Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:30 Ngày 09 tháng 7 năm 2011