[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nhi, sinh năm 94, Hà Nội, khoe hàng theo phong các....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nhi, sinh năm 94, Hà Nội, khoe hàng theo phong các...":

kinh vãi.Vừa xấu vưÀ ngưc lép.Em này chắc mai sau ế khách lắm đây/ KHỔ THÂNĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:07 Ngày 21 tháng 7 năm 2011