[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Sunny, tưởng hiền ai ngờ khoe hàng ghê quá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Sunny, tưởng hiền ai ngờ khoe hàng ghê quá":

2 người khác nhau mà ?Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:03 Ngày 21 tháng 7 năm 2011