[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

dkm nhjn mong no cong ntn djt thj suong faj bjt.nhjn no ma nung hjt cacĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:51 Ngày 18 tháng 7 năm 2011