[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

Mịa, cáj nhà trọ nhj`n đéo ưa =]]~ Mặt nhj`n cug được, hàng này xài 1 lần là ngon nhất =]]~



Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:50 Ngày 18 tháng 7 năm 2011