[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Hay vãi lều đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

Haha k những học giỏi mà còn khiêu dâm giỏi nữa
Ngắm ảnh con này xong thấy đời tương sáng quá
Hay lắm, cố gắng phát huy nháĐược đăng bởi Hay vãi lều vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:00 Ngày 24 tháng 7 năm 2011