[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t...":

Oàj.ah Góc Nhìn post toàn cá sấu..hok ai ẹp = bé chjchj cũa em cả hjhj. :"XOàj.ah Góc Nhìn post toàn cá sấu..hok ai ẹp = bé chjchj cũa em cả hjhj. :"XĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:47 Ngày 27 tháng 7 năm 2011