[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám, phần 5.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám, phần 5":

nhu buoiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:51 Ngày 26 tháng 7 năm 2011