[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Sunny, tưởng hiền ai ngờ khoe hàng ghê quá.

Truyện Tranh Manga đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Sunny, tưởng hiền ai ngờ khoe hàng ghê quá":

hot qua' nhi~Được đăng bởi Truyện Tranh Manga vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:26 Ngày 22 tháng 7 năm 2011