[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Minh Anh, nữ sinh lớp 9 và series ảnh nóng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Minh Anh, nữ sinh lớp 9 và series ảnh nóng":

Thằg kp rap nhu cc,mặt thj như măt lồz,t0àn wăng c4 ,nao la sh ip4..v.v. t0an do muon cua ngu0j khac lam ve ta day,thag nao n0j nha thag kp co ks 5 sao.có cl ở cn thj dơ daj ban thju h0j như nhà ổ chuot,tóm laj thag kp déo la j ca.còn con boo pj tao phan r0j ,pay h m0j t0j lu0t mày mà cung paỳ dăt p0st hjnh nhuc vcc.may dó kp ,dừg vac mat qua Q1 nha k0n,gap maj ơ dau la tao chém ơ dó.nhjn mat maj la tao h0k ưa r0j.còn may thang pan cua maj nua day,dam dug t0j sty ak.chet me tuj maj dj.àn wăng c4 ,nao la sh ip4..v.v. t0an do muon cua ngu0j khac lam ve ta day,thag nao n0j nha thag kp co ks 5 sao.có cl ở cn thj dơ daj ban thju h0j như nhà ổ chuot,tóm laj thag kp déo la j ca.còn con boo pj tao phan r0j ,pay h m0j t0j lu0t mày mà cung paỳ dăt p0st hjnh nhuc vcc.may dó kp ,dừg vac mat qua Q1 nha k0n,gap maj ơ dau la tao chém ơ dó.nhjn mat maj la tao h0k ưa r0j.còn may thang pan cua maj nua day,dam dug t0j sty ak.chet me tuj maj dj.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:15 Ngày 08 tháng 7 năm 2011