[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 3.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 3":

thằng nào ko thích đọc cút...đéo ai bắt chúng mày đọc đm đã đọc hết câu chuyện rồi thì phải thấy lôi quấn thì mới đọc hết.đm đọc hết rồi rồi sủa bẩn hả.chết mẹ hết chung mày điĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:22 Ngày 25 tháng 7 năm 2011