[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin":

kon diss lồz này lòm xấu tên SU rùi kon gái kon nứa mắt zậy:))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:17 Ngày 11 tháng 7 năm 2011