[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh viên phải đi nhà nghỉ với thầy mới được tố....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh viên phải đi nhà nghỉ với thầy mới được tố...":

Ông thầy đáng ghét này , thứ mám gái , nứng cặt sảng...Đizz mje , sa0 trên đời lại có nhìu thằng súc zật thế hoh bikĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:40 Ngày 14 tháng 7 năm 2011